Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ABD Başkanı Dr. Öğretim Üyesi M. Yılmaz İÇERLİ