Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Halit YILDIRIM

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Leyla İÇERLİ

Öğretim Görevlisi Mehmet ALTINSOY

Farabi Kordinatörü Araştırma Görevlisi Ebru Güner

Araştırma Görevlisi Şerife UĞUZ ARSU

Araştırma Görevlisi Şükriye GÜLPINAR