HOŞGELDİNİZ

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında 73 öğrenci ile faaliyetlerine başlamış olup üniversitemizin en köklü bölümlerinden birisidir. Bölümümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında İşletme yüksek lisansı, 2012 yılında ise İşletme doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Ayrıca 2012 yılında Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisansı ile İşletme, Yönetim-Organizasyon ve Sağlık Kurumları Yönetimi ve Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programları açılmış ve öğrenci kabul edilmiştir. Üretim Yönetimi ve Pazarlama tezli yüksek lisans programı ise 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Bölümümüz toplamda lisans ve doktora programlarına ek olarak toplam 3 tezli ve 3 tezsiz yüksek lisans programıyla ulusal ve uluslararası öğrenciler yetiştirmektedir. Bölümümüz bünyesinde bulunan 6 anabilim dalıyla çağdaş işletmeciliğe bütünsel bir bakış açısı aşılamayı hedeflemektedir. Bünyemizde bulunana anabilim dalları şunlardır; yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku ve kooperatifçilik. İşletme Bölümünün amacı; özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu, evrensel ahlaki değerlerle donanmış, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyen, çağdaş işletmecilik anlayışının gereksinimleri ile uyumlu, topluma duyarlı, yaratıcı, sorgulayıcı yönetici ve girişimciler yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Altın Borsası, gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )